Irena Hrstić - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za županicu Istarske županije

Irena Hrstić

Rođena Istrijanka koja želi da se Istra probudi iz sna.

Irena Hrstić rođenja je 28. listopada 1969. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje pohađala je u rodnom gradu, u Puli. Medicinski fakultet upisuje 1988. godine u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta ostaje na daljnjem stručnom usavršavanju i radu u Zagrebu sve do 2012. godine kada se vraća na rad u rodnu Pulu. Nakon završenog Medicinskog fakulteta zapošljava se u Domu zdravlja Dubrava, a državni ispit uspješno je položila 1997. godine nakon čega se zapošljava u KBC Zagreb. Status specijalista interne medicine stječe 2001. godine, a status užeg specijalista iz gastroenterologije 2003. godine. Uz rad pohađa i poslijediplomski studij iz biomedicine te godine 2001. stječe znanstvenu titulu magistra znanosti, a 2008. godine znanstvenu titulu doktora znanosti.

Od 2009. godine osim rada u struci, u KBC Zagreb, istovremeno je i nastavnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a u daljnjim godinama i Medicinskog fakulteta u Rijeci, aktualno i u Puli, u statusu docenta. Tijekom rada u KBC Zagreb aktivno je sudjelovala u brojnim stručnim multidisciplinarnim timovima, uključivo aktivan rad u timu za transplantacijsku medicinu. Osim u Republici Hrvatskoj školovala se i u inozemstvu (Nizozemska, Kanada, Njemačka).

Godine 2012. se vraća na rad u rodnu Pulu, u Opću bolnica Pula, na poziv tadašnjeg ravnatelja. Inicijalno je bila zaposlena na poziciji rukovoditelja djelatnosti interne medicine a od srpnja 2013. godine na mjestu ravnatelja Opće bolnice Pula, sve do sada. Osim opsežnih poslova redovnog rukovođenja Općom bolnicom, od 2015. aktivno rukovodi poslovima gradnje i opremanja Nove bolnice u Puli, projekta vrijednog 100 miliona eura, a od 2020. godine i krizom uvjetovanom COVID-19 pandemijom.

Aktivan sudionik i predavač brojnih znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Nastavnik medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Rukovođenje brojnih stručnih timova, uključivo aktualne zdravstvene ustanove sa 1.300 zaposlenika. Iskustvo u pisanju i provedbi projekata, uključivo projekata financiranih iz EU fondova.
Osim materinjeg govori engleski jezik. Hobiji: glazba i sport (trčanje). Neudata, bez djece.