Jure Brkan - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za za gradonačelnika Grada Makarske

Jure Brkan

Jure Brkan (dipl. oec.), rođen je u Makarskoj 16.11.1979., gdje je završio i osnovnu i srednju školu – opću gimnaziju. Oženjen je, otac troje djece. Diplomirao je ekonomiju na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Dugogodišnji radni staž stekao je u sektoru turizma, kao voditelj agencije A.S.T.I. d.o.o. u Makarskoj (2006-2008), direktor hotela Punta Osejava d.o.o. (2009-2012) te kao djelatnik Turističke zajednice Grada Makarske(2013.-2017) gdje je prošao sve stepenice od stručnog suradnika do direktora.

Ispred Hrvatske demokratske zajednice bio je gradski vijećnik u dva mandata, od 2009. do 2013. i od 2013. do 2017. godine. Od travnja 2016. obnaša dužnost predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Makarska. Na lokalnim izborima 2017. izabran je za gradonačelnika grada Makarske.

Od srpnja 2020. obavlja dužnost saborskog zastupnika a funkciju gradonačelnika Makarske nastavlja obnašati volonterski. Član je Odbora za zaštitu okoliša i prirode i Odbora za turizam.

Sudionik je brojnih stručnih predavanja i seminara, s iskustvom u timskom radu, provedbi projekata i kriznim situacijama.