Magdalena Komes - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za gradonačelnicu Grada Petrinje

Magdalena Komes

Magdalena Komes rođena je Petrinjka koja u svom gradu želi brzu i transparentnu obnovu i revitalizaciju svoga grada, kako bi zadržala svoje sugrađane u Petrinji.

Magdalena Komes rođena je 21.4.1980. godine u Sisku. Osim ratnog razdoblja, život je provela u Petrinji, gdje završava Opću gimnaziju, a nakon toga Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice G.O. Petrinja u četvrtom mandatu, trenutno na mjestu potpredsjednice Gradskog odbora. Od 2020. godine članica je Županijskog odbora. Uključena je u rad stranačkog Odbora za upravu, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a predsjednica je Županijskog odbora za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Od 2017. g. do 2019. g obnaša dužnost predsjednice Gradskog vijeća Grada Petrinja te je do kraja mandata predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik. Radila je na pravnim poslovima u Gradskoj upravi u Petrinji te Poreznoj upravi u Sisku, trenutno je ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, koji se nakon oštećenja u potresu, već počeo obnavljati.

Trenirala je odbojku i bila dugogodišnja članica Gradske limene glazbe Petrinja svirajući klarinet.