Marijana Junušić - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za načelnicu Općine Ernestinovo

Marijana Junušić

Predanim radom uz podršku suradnika u  proteklom četverogodišnjem razdoblju iz dana u dan gradili smo bolju, ugodniju i sigurniju životnu okolinu za naše žitelje. Iznimno motivirani nastavit ćemo i nadalje usmjeravati sve svoje napore za svekoliko napredak Općine Ernestinovo, a na zadovoljstvo naših sumještana.

Marijana Junušić obnaša dužnost općinske načelnice Općine Ernestinovo od 2017. godine. Rođena  je 15. lipnja 1982. godine u Osijeku. Živi  i radi u Ernestinovu, udana, majka tri kćeri. Završila je poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i management“ na  Ekonomskom fakultetu u Osijeku i stručno usavršavanje za projekt managera „Upravljanje projektnim ciklusom“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Sudionica je brojnih seminara, konferencija i stručnih predavanja.

Prije stupanja na dužnost načelnice dugi niz godina  radila je u privatnom sektoru, na području različitih društvenih djelatnosti i u građevinskom sektoru. Ima dugogodišnje iskustvo u rukovođenju i organizaciji poslovanja, pisanju, pripremi i provođenju projekata financiranih iz nacionalnih sredstava i fondova EU. Provodila je i surađivala na mnogobrojnim projektima, a trenutačno provodi brojne kapitalne, infrastrukturne, društvene, kulturne projekte i projekte socijalne komponente od osobitog značaja za općinu Ernestinovo.

Obnaša dužnost predsjednice Općinske organizacije HDZ-a Općine Ernestinovo, članica je LAG-a Vuka- Dunav, Urbane aglomeracije Osijek, Skupštine Vodovoda Osijek d.o.o., Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije i Županijskog odbora Zajednice žena Katarina Zrinski HDZ.