Marina Tomić Pujić - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za Načelnicu Općine Viškovo

Marina Tomić Pujić

Dragi mještani Viškova,

zovem se Marina Tomić Pujić i kandidatkinja sam Hrvatske demokratske zajednice za načelnicu Viškova. Imam 35 godina, volim naš kraj i zato smo suprug i ja odlučili naše troje djece podizati upravo ovdje. Završila sam Pravni fakultet u Rijeci nakon čega sam završila poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija i položila pravosudni ispit. Svoje zanimanje sam odabrala još u djetinjstvu kada sam mislila da je lako mijenjati svijet. Odrastajući, naučila sam da su promjene moguće kroz politiku.

Moj program stavlja naglasak na potrebe mladih obitelji s djecom vrtićke i školske dobi, na izgradnju škole i montažno-modularnih objekata koji će služiti kao dječji vrtić, zdravstveni centar i sportska dvorana, na uređenje cestovne infrastrukture, na zaštitu okoliša i zdravlja svih nas te na potrebe osoba starije životne dobi i drugih potrebitih.

Imam jasnu viziju kako upravljati našim novcem. Ne odobravam planirano zaduženje u koje namjerava ući dosadašnja vlast, jer će ono, uvećano za sadašnje zaduženje, iznositi dva općinska proračuna. Taj će dug, ako se realizira, financijski opteretiti upravo nas. Nisam zadovoljna sa zastupanjem Općine Viškovo prema Primorsko –goranskoj županiji jer smatram da smo se trebali izboriti da osnovna škola bude ranije izgrađena i da ju PGŽ financira u većem iznosu, tim više što smo mi ti koji trpe županijski otpad. Viškovo nedovoljno koristi mogućnost privlačenja EU sredstava, od 2017.-2020.g. privuklo se svega 4.558.833 kuna.

Namjera mi je Općinu Viškovo voditi savjesno i predano uz pomoć zamjenika, g. Dinka Beakovića, osobe s bogatim životnim i političkim iskustvom, aktivnim županijskim vijećnikom koji učestalo ukazuje na nepravilnosti u upravljanja ŽCGO Marišćina.

BITNO je izaći na lokalne izbore jer se na lokalnoj razini donose odluke koje se tiču našeg svakodnevnog života - što će se, kada i kako graditi, subvencionirati, o visini komunalne naknade, o zaduženju, prirezu ili drugom opterećenju svih nas.

Ako nas izaberete, mi ćemo biti na radnom mjestu i gradit ćemo budućnost Viškova zajedno!