Martina Furdek Hajdin - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za županicu Karlovačke županije

Martina Furdek Hajdin

Kao trenutna vršiteljica dužnosti župana Karlovačke županije, Martina Furdek Hajdin zalaže se za stvaranje svih potrebnih preduvjeta koji će podići kvalitetu života u svakom kutku Karlovačke županije. Programom „407 za 047“ stvorena je jedinstvena baza projekata koji se realiziraju u svrhu unapređenja života stanovnika. Snažna orijentacija prema korištenju raspoloživih EU sredstava za realizaciju što većeg broja projekata i ostvarivanja kvalitetnijeg socijalnog dijaloga, jedna je od glavnih načela njezinog dosadašnjeg rada.

Kroz daljnji razvoj gospodarstva u svrhu stvaranja novih radnih mjesta, okosnica rada Martine Furdek Hajdin jest ravnomjeran razvoj županije, podizanje razine kvalitete predškolskog i školskog obrazovanja i odgoja te stvaranje poticajnog okruženja posebice za mlade generacije. Uz već brojne uspješno provedene projekte, Martina Furdek Hajdin odgovorno će se zalagati za daljnji prosperitet Karlovačke županije.

Martina Furdek Hajdin rođena je 30. rujna 1972. godine u Karlovcu, u kojem završava svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1998. diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stječe titulu diplomiranog inženjera arhitekture. Od 1998. do 2006. godine radila je u privatnom sektoru kao izrađivač cjelovitih projektnih dokumentacija. U razdoblju od 2006. do 2007. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva radila je u Upravi za inspekcijske poslove. Deset godina izvršavala obveze prvo savjetnice, a potom pročelnice za prostorno planiranje u Gradu Karlovcu. Od 2017. do kolovoza 2020. godine obnašala je dužnost zamjenice župana Karlovačke županije, a od rujna 2020. postaje zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije.

Martina Furdek Hajdin članica je Hrvatske udruge inženjera i arhitekata te potpredsjednica Udruge „Nikola Tesla Network“.