Sandra Vukić - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za načelnicu Općine Vrsi

Sandra Vukić

Sandra Vukić od rođenja živi u mjestu Vrsi i prva je Načelnica Općine Vrsi koja je dužnost načelnice obnašala 10 godina. Za vrijeme njenog mandata realizirani su brojni projekti i općina je doživjelo razvoj na svim područjima. Motiv kandidature je da se zaustavi devastacija i nazadovanje općine koje je prisutno zadnje 4 godine te da se koristeći sve resurse i ljudske potencijale nastavi razvoj i krene u korak s ostalim općinama u okruženju.

Sandra Vukić rođena 11. travnja 1970. godine u Zadru. Osnovnu školu završila je u Vrsima, a srednju upravnu školu u Zadru, nakon koje završava Filozofski fakultet u Zadru i po struci je profesor pedagogije.

Od 1993. godine zaposlena je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Zadar gdje radi na raznim rukovodećim poslovima, a od 2016. godine obnaša dužnost predstojnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Zadar. Od 2006. do 2017. godine obnašala je dužnost načelnice Općine Vrsi. Od 2009. godine predsjednica je Općinskog odora Hrvatske demokratske zajednice Općine Vrsi, a bila je i članica županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Zadarske županije i članica predsjedništva Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Zadarske županije.

Trenutno je predsjednica Općinskog odbora Hrvatskog demokratske zajednice Općine Vrsi i članica Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Zadarske županije.

Sudionica je brojnih seminara i stručnih predavanja. Iskusna je u upravljanju kampanjama, provedbom projekata i kriznim situacijama.