Tereza Gašparac - HDZ lokalni izbori 2021
Kandidat za načelnicu Općine Lokve

Tereza Gašparac

Rođena 04.11.1981. godine. Diplomirani inženjer šumarstva.

Od 2009. godine zaposlena u Šumariji Lokve kao diplomirani inženjer šumarstva / Revirnica. Glavni poslovi i odgovornosti Zaposlena na neposrednom vođenju šumarskih radova: organiziram rad na šumariji u okviru pripreme posla, nadzirem posao radnih skupina te preuzimam i obračunavam obavljeni posao. Ovlaštena sam za provedbu sigurnosti na radu.

Član stručnog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo HDZ/PGŽ.